≡ Menu

Mặt bằng shophouse Masteri Thảo Điền

Mặt bằng shophouse Masteri Thảo Điền thuộc tòa tháp T5 của dự án. Với diện tích từ 133 m2 – 250 m2.

masteri-shophouse-final

Mặt bằng tầng hệ thống dịch vụ thương mại shophouse Masteri Thảo Điền

masteri-shophouse-level-1-final

Mặt bằng shophouse Masteri Thảo Điền tầng 1

masteri-shophouse-level-2-final

Mặt bằng shophouse Masteri Thảo Điền tầng 2 – masteri apartment for rent

masteri-shophouse-level-3-final

Mặt bằng shophouse Masteri Thảo Điền tầng 3

 

top