≡ Menu

Mặt bằng căn hộ Masteri tháp T2

Mặt bằng căn hộ Masteri Thảo Điền tòa tháp T2 được thiết kế thông thoáng và hợp lý, các căn hộ đều có thể đón gió và anh sáng tự nhiên. Các căn hộ được chia làm 4 loại diện tích khác nhau.

  • 1 phòng ngủ / 45 m2 – 52 m2
  • 2 phòng ngủ / 59 m2 – 70 m2
  • 2 phòng ngủ / 71 m2 – 72 m2
  • 3 phòng ngủ / 86 m2 – 90 m2

du-an-masteri-thao-dien-thao-dien-mat-bang-thap-t2

Mặt bằng căn hộ Masteri tòa tháp T2

du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t2-a01

Căn hộ 1 phòng ngủ; Diện tích 48,17 m2

du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t2-a02

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 73,29 m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t2-a03

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 68,76 m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t2-a04

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 70,14 m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t2-a05

Căn hộ 3 phòng ngủ; Diện tích 92,92 m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t2-a06

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 68,66 m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t2-a07

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 64,04 m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t2-a08

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 70,07 m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t2-a09

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 70,45 m2

 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t2-a10

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 62,14 m2

top