≡ Menu

Mặt bằng căn hộ Masteri tháp T 1

Mặt bằng căn hộ Masteri Thảo Điền tòa tháp T1 được thiết kế thông thoáng và hợp lý được chia làm 4 loại diện tích khác nhau.

  • 1 phòng ngủ / 45 m2 – 52 m2
  • 2 phòng ngủ / 59 m2 – 70 m2
  • 2 phòng ngủ / 71 m2 – 72 m2
  • 3 phòng ngủ / 86 m2 – 90 m2

du-an-masteri-thao-dien-thao-dien-mat-bang-thap-t1

Mặt bằng căn hộ Masteri tòa tháp 1

du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t1-a01

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 63,47m2du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t1-a02

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 70,79m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t1-a03

Căn hộ 3 phòng ngủ; Diện tích 92,34m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t1-a04

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 64,39m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t1-a05

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 66,38m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t1-a06

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 91,13m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t1-a07

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 64,39m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t1-a08

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 64,39m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t1-a09

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 74,7m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t1-a10

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 63,3m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t1-b05

Căn hộ 2 phòng ngủ; Diện tích 66,8m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t1-b06

Căn hộ 3 phòng ngủ ;Diện tích 91,13m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t1-b08

Căn hộ 2 phòng ngủ ;Diện tích 64,39m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t1-b09

Căn hộ 1 phòng ngủ ;Diện tích 54,92m2 du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t1-b10

Căn hộ 2 phòng ngủ ;Diện tích 67,39m2

du-an-masteri-thao-dien-mat-bang-thap-t1-11

Căn hộ 2 phòng ngủ ;Diện tích 63,37m2

top